ஸ்ரீ லலிதா சஹஸ்ர நாம விளக்கம் 14: நான்காவது தியான ஸ்லோகம்


அடுத்து நான்காவது தியான ஸ்லோகத்தின் விளக்கத்தினைப்பார்ப்போம். 

ஸகுங்குமவிலேபநா - மளிகசும்பி - கஸ்தூரிகாம் 
  ஸமந்த - ஹஸிதேக்ஷணாம் 
ஸசரசாப  பாஸாங்குஸாம்                   |
அசேஷஜநமோஹிநீ - மருணமால்ய  பூஷாம்பராம் 
ஜபாகுஸும - பாஸுராம் 
   ஜபவிதௌ  ஸ்மரேதம்பிகாம்             ||

பத அர்த்தம்: 

ஸகுங்கும - குங்குமம் உடைய

விலேபம் - வாசனை

அளிகசும்பி - தேனிக்களால் விரும்பப்படும் 

கஸ்தூரிகாம் - மஞ்சள் பூச்சு

ஸமந்த+ஹஸித+அக்ஷணாம் - அன்பான+புன்னகைக்கும்+தோற்றம்

ஸசர+சாப+பாஸ+ அங்குஸாம் - அம்பு+வில்லு+பாசம்+அங்குசம்       
          |
அசேஷ+ஜந+மோஹிநீ - யாரென்ற பாகுபாடின்றி கவர்ந்திழுக்கும்

அருணமால்ய - விஷேட வகை சந்தனம்

பூஷ - அணிகலன்

அம்பராம் - சுத்த வடிவம்

ஜபாகுஸும - சிவந்த செவ்வரத்தம் பூ

பாஸுராம் - அலங்கரிக்கப்பட்ட

ஜபவிதௌ - ஜபவிதிக்கமைய 

ஸ்மரேதம்பிகாம் - தியானிக்க வேண்டும்

இதன் பொருளை இப்படி உருவகப்படுத்த வேண்டும்: தேவியினுடைய உடல் குங்குமப்பூச்சினையும், மஞ்சள் பூச்சினையும் கொண்டு தெய்வீக மணம் கமழுகின்றதாகிறது. அந்த மணத்தில் தேனிக்கள் கவர்ப்படுகின்றன. பக்தர்களை பார்த்து புன்னகைத்த முகத்தவளாக காணப்படுகிறாள். நான் கு கரங்களிலும் அம்பு,வில்லு,பாசம்,அங்குசம் ஆகிய ஆயுதங்களை கொண்டிருக்கிறாள். தன்னுடைய பக்தனா இல்லையா என்ற வேறுபாடு இன்றி அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கிறாள். கழுத்தை சூழ சிவந்த சந்தனத்தால் ஆன மாலையினை அணிந்திருக்கிறாள். சிறந்த ஆபரணங்களை அணிந்த வண்ணம் செவ்வரத்தம் பூ நிறத்தவளாக சாதகன் ஜெபத்தின் போது ஒருவன் தியானிக்க வேண்டும். 

அடுத்த பதிவுகளில் இருந்து நாமக்களின் விளக்க உரை தொடரும்.*****************************************************************************************************************************************
{இந்த லலிதா சஹஸ்ர நாம பதிவு ஆங்கிலத்தில்  ஸ்ரீமான் வீ. ரவி அவர்கள் Manblunder வலைப்பின்னலில் வெளியிட்ட Lalitha Sahashra Nama - A COMPREHENSIVE TREATISE என்ற ஆங்கில உரையினை தழுவி எம்மால் அவருடைய அனுமதியுடன் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்படுகிறது. ஆங்கில மூல நூலினை கீழ்வரும் இணைய முகவரியில் காணலாம்: http://www.manblunder.com" }  சுமனன் 
******************************************************************************************************************************************

Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு