Posts

Showing posts from October, 2011

காயத்ரி மந்திரத்தின் இரகசியம் - பிராண மாதா

Image
ஸ்ரீ காயத்ரி சித்தர், ஸ்ரீ கண்ணைய யோகீஸ்வரரிடம் கற்ற உபதேசத்தின்படி....
காயத்ரியின் இரகசிய சக்தியை அறிந்த ஒரு சாரார் அதனை தம் சமூகம் மட்டுமே பாவிக்கும் படி கையகப்பபடுத்திக் கொண்டனர். ஆம் பிராமணர்கள் தான், இன்று பிராமண எதிர்ப்பு, பார்ப்பணிய எதிர்ப்பு என போர்க்கொடி தூக்கி குழப்பம் செய்பவர்கள் அவர்கள் ஏன் சிறப்புடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதனை ஆராயத்தவறிவிட்டார்கள் மிகச்சிறுபான்மையினரான வகுப்பினர் இந்திய தேசத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஒரு குழுவினர்களாக முக்கிய தீர்மானத்தினை எடுப்பவர்களாக இருக்கின்றனர் என்றால் அதற்கு என்ன காரணம்? வேறு எதுவுமில்லலை "காயத்ரி - சந்தியாவந்தனம்" தான். 
காயத்ரி வெறும் மந்திரம் மட்டுமல்ல; அதன் அதிர்வுகள் பிராணசக்தியினை ஆகர்ஷிக்க கூடியது. சாதாரணமாக பிராண சக்தியின் அளவினைப் பொறுத்தே ஒருவருடைய உடல், மனம், புத்தி என்பவற்றின் ஆற்றல் வேறுபடும். காயத்ரியினை ஜெபிப்பவர்கள் பிராணசக்தியினை அதிகமாக ஆகர்ஷிக்கின்றனர். காயத்ரி "பிராண மாதா". 
அதுசரி காயத்ரி பிராமணர் மட்டும்தான் ஜெபிக்கலாமா? இந்த கேள்விக்கான பதில் பலரால் சொல்லப்பட்டுவிட்டது! அனைவரும் ஜெபிக்…

காயத்ரி மந்திரம் உச்சரிப்பு

Image

ஏன் பழங்காலத்தில் காயத்ரி ஜெபிப்பது முக்கிய கடமையாக்கப்பட்டது?

Image
குருதேவர் காயத்ரி சித்தரும், ஸ்ரீ கண்ணைய யோகீஸ்வரரும் உபதேசித்தபடி...

எப்போதும் ஒரு காரியம் நன்றாக நடைபெறவேண்டுமானால் அந்த காரியம் நடைபெறவேண்டிய காரணிகளுக்கிடையே ஒரு ஒத்திசைவு (Harmony) இருத்தல் அவசியம். உதாரணமாக நல்ல சினிமா பாடலினை தயாரிக்கவேண்டுமானால் பாடல் வரிகள், பாடுபவரின் குரல், இசை என்பவற்றிற்கிடையே ஒத்திசைவு இருத்தல் அவசியம், அப்படியானால் மட்டுமே பாடல் காதுக்கு இனிமையானதாக இருக்கும். இதுபோல் பிரபஞ்ச மஹா சக்தியுடன் பூமிக்கு ஒத்திசைவு இருந்தால் மட்டுமே பூமி சிறப்பாக இருக்கும். இதனை இயக்குவதற்கு பூமியில் வாழும் மனித இனத்தின் மனோசக்தி அவசியம். இந்த மனோ சக்தி பிரபஞ்ச சக்தியுடன் தொடர்புகொண்டு ஒத்திசைந்தால் மட்டுமே பூமி சுபீட்சமாக இருக்கும். ஜோதிடம் அறிந்தவர்களுக்கு நாம் இங்கு கூறுவது பற்றி தெளிவாக விளங்க்கும். நவ கோள்களுடன் ஒத்திசைவுடன் நடப்பதே பூமியில் நடைபெறும் செயல்கள். இவற்றினை எல்லாவற்றையும் கட்டுப்படுத்தும் ஆதிசக்திதான் "காயத்ரி" அதன் ஸப்த ரூபம் தான் "காயத்ரி மந்திரம்". காயத்ரி மந்திரம் ஜெபிக்கும் போது பிரபஞ்ச ஆதிசக்தியுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டு ஒத்திசைவு ஏற்படு…

காயத்ரி சாதனை

Image
குருதேவர் காயத்ரி சித்தரும், ஸ்ரீ கண்ணைய யோகீஸ்வரரும் உபதேசித்தபடி...


காயத்ரிமந்திரம்பற்றிஇன்றுஅறியாதஇந்துக்கள்இல்லைஎனலாம். இவர்கள்இதுஒருவேதமந்திரம், பிரார்த்தனைஎன்றஅளவில்அதன்பலனைஅறிந்தோஅறியாமலோஜெபித்துவருகின்றனர். உண்மையில்சித்தர்களும், ரிஷிகளும்அறிந்தபேருண்மை "காயத்ரி" ஆகும். ஒவ்வொருமனிதனிற்கும்அறிவு, ஞானம், மனோசக்தி, இருப்பதுபோல், இந்தபிரபஞ்சத்தின்ஒட்டுமொத்தஞானஆன்மசக்தியின்நாதப்பிரம்மஅலைவடிவம்தான்காயத்ரிமந்திரம். பூமியில்உள்ளநதிகள், மலைகள், இயற்கை, கோள்கள், நட்சத்திரங்கள்என்றஅனைத்தும்ஓர்ஒழுங்குமுறையில்தமதுஅசைவைமேற்கொள்ளுகின்றன, உடலில்உள்ளகலங்கள்மனிதனதுதன்னறிவில்லாமலேசரியாகஇயங்குகின்றன