சூஷ்ம பார்வையில் இச்சா சக்தியின் பயன்பாடு (பகுதி 06)


இந்த பதிவினை வாசிக்கும் முன் புரிதலுக்கு கீழ்வரும் பதிவுகளை கட்டாயம் வாசித்தபின் வாசிக்கவும்.


சென்ற பதிவுகளில் சூஷ்ம பார்வை சஹஸ்ரார கோளத்தில் உள்ள ஒளியாலும் ஆக்ஞா சக்கரத்தின் மீது செலுத்துவதால் சூஷ்ம பார்வை உண்டாகிறது என்பது பற்றிப் பார்த்தோம். இந்தப்பதிவில் இதனை எப்படி சாதிப்பது என்று பார்ப்போம். 

சகஸ்ரார ஒளியின் அலைவேகங்களின் வேற்றுமைதான் வெவ்வேறு உலகங்கள், மன உலகங்கள் என்பது சகஸ்ரார ஒளியலையின் அதிக வேகமுடைய உலகம், பிராண உலகம் என்றால் அலைவேகம் குறைந்த உலகம். ஆக இந்த ஒளியின் அலை வேகத்தினை கட்டுப்படுத்த வெவ்வேறு உலகங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் ஆற்றல் ஏற்படும். இதை எப்படி சாதிப்பது. அதற்கு மனிதனிடம் காணப்படும் சாதனம் தன் இச்சாசக்தி (WILL POWER). 

இறைவன் இந்த உலகை தனது இச்சா சக்தியால் படைத்தான் என கேள்விப்படுகிறோம், இச்சித்தால் நினைப்பது கிடைக்கும் எனக் கூறுவார்கள். இதை பலர் தவறாக ஏக்கத்துடன் ஆசைப்படுவது எனப் பொருள் கொண்டு அதிகம் அதிகம் ஆக ஆசைப்பட்டி இறுதியில் ஒன்றுமே கிடைக்காமல் போகின்றனர். இச்சாசக்தி என்பது மனதில் எழும் எண்ண அலைகளை படிப்படியாக கட்டுப்படுத்தி, பதஞ்சலியார் கூறுவது போல் சித்த விருத்தி நிரோத நிலை அடைந்த பின்னர் மனதினை ஏகாக்ரப்படுத்தி ஒரு எண்ணத்தில் மாத்திரம் மனதினை இயங்கவைக்கும் நிலை. இது வார்த்தைகளில் இலகுவாக கூறப்பட்டாலும் கடுமையான பயிற்சியின் மூலம் அடையும் நிலை, ஆனால் சிரத்தையுடன் பயிற்சித்தால் யாரும் அடையக்கூடிய நிலை. இந்த நிலையில் எமது இச்சா சக்தியினை ஆக்ஞா கோளத்தில் நிறுத்தி பிராண உலகில் செலுத்தினால் பிராண உலகு காட்சிகள் மனத்திரையில் தெரியும், மன உலகில் செலுத்தினால் மன உலகு காட்சிகள் தெரியும். இந்த முறையின் மூலம் நீங்கள் அறிய வேண்டிய விடயங்களில் உங்கள் இச்சா சக்தியினை செலுத்தி அறிந்து கொள்ளலாம். 

அடுத்த பதிவில் சூஷ்ம திருஷ்டியின் வகைகள் பயன்பாடு பற்றி சிறிது பார்ப்போம்,

Comments

  1. Dear sir,

    We are under your guidence.
    Thank you,

    ReplyDelete

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு