அனைவரும் செய்யக்கூடிய எளிய காயத்ரி உபாசனை (பகுதி 03)


சென்ற பதிவில் குருவணக்கம் பற்றிப் பார்த்தோம், இந்தப்பதிவில் பிரணாயமத்தின் அவசியமும் செய்முறையினைப் பற்றியும் பார்ப்போம்.

காயத்ரி உபாசனையில் பிரணாயாமத்தின் முக்கியத்துவம்

காயத்ரி என்பதே பிராணனை காப்பாற்றும் உபாசனைதான். இந்த விளக்கமே பிரணாயாமத்தின் அவசியத்தினை விளக்கும். எந்த உபாசனையாக இருந்தாலும் மனதிலும், பிராணனிலும் செயற்பட வேண்டும். பிராண ஓட்டம் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே மந்திர அலைகளால் உருவாகும் தெய்வ சக்தி சூஷ்ம உடலில் சேமித்து வைக்கப்படும். இதனால் பிராணனை ஒழுங்கு படுத்துதல் மிகமுக்கியமான ஒரு அங்கமாகும். பிரணாயாமம் என்றவுடன் பலவாறான மூச்சுப்பயிற்சி என்று அவசரப்பட்டு முயற்சிக்க ஆரம்பித்து விடாதீர்கள். உபாசனையில் பிரணாயமத்தின் அடிப்படை நோக்கத்தினை புரிந்து கொண்டால் பயிற்சி இலகுவாகிவிடும்.

பிரணாயாமத்தினை இருவகையான சாதகர்களை மனதில் கொண்டு கீழ்வரும் பயிற்சிகளை கூறுகிறோம்.

முதலாவது பிரணாயாம பயிற்சியில் நன்கு தேர்ச்சிபெற்ற, கும்பகப்பிரணாயம் கைவந்த சாதகர்கள். இவர்கள் மூன்று தடவைகள் கும்பகப்பிரணாயாமம் செய்து இந்தப்பயிற்சியினை பூர்த்தி செய்யலாம்.

மற்றையவர்கள் பிரணாயாம பயிற்சியில் அதிகம் பரிட்சயமில்லாதவர்கள், இவர்கள் முதுகெலும்பினை நேராக வளையாமல்  நுரையீரல் முழுமையாக நிரம்பும் வண்ணம் மெதுவாக மூச்சினை இழுத்து சில நொடிகள் மாத்திரம் மூச்சினை நிறுத்தி (02-03 செக்கன்) மெதுவாக விடவும். இப்படி 05 - 10 தடவைகள் மெதுவாக செய்து மூச்சு சீராக செல்லத்தொடங்கிய பின்னர் அதே நிலையில் இருந்து உபாசனையின் அடுத்த பகுதியினை செய்யவும்.

இங்கு சாதகர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய முக்கிய விடயம் பிராணனின் ஓட்டமே மனதின் ஓட்டம் , அது ஒருங்கிணைக்கப் பட்டால் மாத்திரமே ஜெபசக்தி மனதில் ஆகர்ஷிக்கப்படும். ஆகவே ஜெப சாதனைக்கு முன்னர் பிராணனை ஒழுங்குபடுத்த இந்த எளிய சாதனையினை செய்து வாருங்கள். 

அடுத்த பதிவில் உபாசனையின் அடுத்த அங்கமான காயத்ரி நியாசம் பற்றி பார்ப்போம். 

ஸத்குருபாதம் போற்றி

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு