மனதினை அறிவோம் - (பதஞ்சலி யோக சூத்திர புரிதல்கள்-01)


சித்தர்கள் மனதினை அறிதலே தன்னை அறிதலுக்கான முதற்படி என்பதனை உறுதியாக வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். சித்தர்களில் குருநாதர் அகஸ்தியர் பெருமளவான இடங்களில் மனதினைப்பற்றி கூறியுள்ளார். மனதின் செயற்பாட்டினை அறிதலே உண்மையான கல்வி, சிறுவயதில் சுவாமி விவேகானந்தரது "வீர இளைஞர்களுக்கு" என்ற புத்தகத்தில் 'உண்மையான கல்வி என்பது ஒருவன் தனது மனதினைப் பற்றிய கல்வியே" என்ற வரிகள் ஆழமாக பதிந்ததால் மனம் என்றால் என்ன? என்ற தேடல் எம்மை குருவை அடையவைத்தது. எமது குருபரம்பரையிலும் கண்ணையயோகீஸ்வரர் மனதினை அறிவதே இறை சாதனையின் முதல் படி என தெளிவாக விளங்கப்படுத்தியுள்ளார்கள். அவரது மானச யோகம் எனும் நூல் மனதினைப் பற்றி அடிப்படையினை புரிந்து கொள்ள தமிழிலில் உள்ள மிகச் சிறந்த நூல் என்றால் மிகையில்லை. இந்த வகையில் மனதினைப் பற்றி திருமூலர், அகத்தியர் முதலான பல சித்தர்கள் கூறியிருந்தாலும் விஞ்ஞான ரீதியாக தெளிவாக கூறிய சித்தர் பதஞ்சலி முனிவராவார். அவரளவிற்கு அறிவியலாய் மனதினை விளக்கியவர் எவரும் இருக்க முடியாது என்பது யோக ஆசிரியர்களது கருத்து. 

பதஞ்சலி பல்லாயிரக்கணக்கான மனங்களை ஆராய்ந்து இறுதியாக கூறிய முடிவுகளில் தொகுப்பே "யோக சூத்திரம்" எனப்படும் நூலாகும். இது மொத்தம் நான்கு பகுதிகளாகவும் 196 சூத்திரங்களையும் உடையதாகும். சமாதி பாதம், சாதனா பாதம், விபூதி பாதம், கைவல்ய பாதம் எனற நான்குமே இவையாகும். இதுவே அஷ்டாங்க யோகம் எனப்படும் ராஜயோகத்திற்கு அடிப்படை நூலாகும். இதற்கு சுவாமி விவேகானந்தர் முதற்கொண்டு பலரும் விளக்கவுரை எழுதியுள்ளனர். இந்த தொடரின்  நோக்கம் விளக்கவுரை அல்ல, எல்லவற்றிற்கும் அடிப்படையான மனதினை புரிந்து கொள்ள யோக சூத்திரங்களை எப்படி உபயோகிப்பது எனபதாகும். 

ஆகவே உங்களுடைய மனதினை புரிந்து கொண்டு பயன்படுத்த விரும்பும் அன்பர்கள் இந்த தொடரை படித்து இன்புற வாருங்கள். 

அடுத்த பதிவிலிருந்து அவற்றினை ஒழுங்கு முறையாகப் பார்ப்போம். 

ஸத்குரு பாதம் போற்றி!

Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு