பெண்களுக்கான சிறப்பு காயத்ரி சாதனைகள் ( பகுதி 01 - தன்னறிவுச் சாதனை)

 பெண்கள் பலகாலம் காயத்ரி சாதனை செய்யக்கூடாது என சமய சுயநலவாதிகளால் மறுக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. இத்தகைய பார்வையில் எதுவித உண்மையும் இல்லை என்பதும், பெண்களே தெய்வசக்தியின் வடிவானவர்கள் என்பதுமே உண்மையாகும். ஆண் பெண் சேர்க்கையே இந்த உலகாகும், இந்த பிரபஞ்சத்தினை எடுத்து நோக்கினால் அதில் எப்போதும் இருமை காணப்படும். இந்த இருமைகளின் சேர்க்கையே பூரணம், ஆகவே ஆண் இல்லாமல் பெண்ணோ, பெண்ணிலாமல் ஆணோ பூரணமடைய முடியாது. இந்த இரண்டு சக்திகளும் சேருவதிலேயே உலகம் வளர்கிறது, இன்பமடைகிறது. ஆகவே இறை சாதனையில் ஆண் பெண் என்ற வேறுபாடுகள் பார்ப்பது அறியாமையின் வெளிப்பாடே என எமது குருநாதர் கூறுவார். அதுவும் இறைசக்தியின் பிரம்மமான ஞான ஒளியினை உபாசிப்பதில் பேதம் காண்பது ஏற்க முடியாது என்பதனை பல மஹான்களும்  வலியுறுத்தியே உள்ளனர். இந்த‌ வ‌கையில் இந்த‌ப் ப‌திவுத்தொட‌ரில் பெண்க‌ள் ப‌ய‌னுறும் வ‌கையில் சில‌ சாத‌னா முறைக‌ளை கூற‌ உள்ளோம்.

ம‌னித‌னை உருவாக்குப‌வ‌ள் பெண்ணே! ஆக‌வே பெண்க‌ள் ஞான‌ம் பெற்றால்தான் இந்த‌ பூவுல‌கில் ம‌னித‌ர்க‌ள் அனைவ‌ரும் ஞான‌ம் பெற‌முடியும். அந்த‌வ‌கையில் பெண்க‌ள் அனைவ‌ரும் காய‌த்ரி சாத‌னையால் பெறும் ச‌க்தி அவ‌ர்க‌ளூடாக‌ அவ‌ர்க‌ள‌து ச‌ந்த‌திக்கும் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌டும். அதாவ‌து காய‌த்ரி சாத‌னை செய்யும் பெண்ணிற்கு பிற‌க்கும் குழ‌ந்தை பிற‌ப்பிலேயே அந்த‌ ஞான‌த்தினையும் ச‌க்தியினையும் பெறும்.

இந்த‌ சாத‌னைக‌ள் எதுவித‌ க‌ட்டுப்பாடுக‌ளோ, நிய‌ம‌ங்க‌ளோ அற்ற‌வை, உங்க‌ள‌து நாளாந்த‌ க‌ட‌மைக‌ள் போல‌ செய்துவ‌ர‌லாம், தீட்டு, பிர‌ம்ம‌ச்ச‌ரிய‌ம் என்ப‌வை அவ‌சிய‌ம‌ற்ற‌வை. இவை மான‌சீக‌ சாத‌னைக‌ள், அத‌னால் எதுவித‌ புற‌ நிய‌ம‌ங்க‌ளையும் வ‌லிந்து க‌டைப்பிடிக்க‌த்தேவையில்லை. அவை அனுஷ்டான‌த்தின் போது க‌டைப்பிடிக்க‌வேண்டிய‌வை. ந‌வ‌ராத்ரி காய‌த்ரி சாத‌னையின் பின்ன‌ரோ, ம‌ஹா அனுஷ்டான‌த்தின் பின்ன‌ரோ இவ‌ற்றை செய்தீர்க‌ளானால் உட‌ன‌டிப் ப‌ல‌ன் கிட்டும்.

இவை இலகுவான மானச சாதனைகள் அதிக நேரமோ அல்லது கட்டுப்பாடுகளோ அற்றவை. ஆனால் பலன்கள் அளவிடமுடியாதவை. செய்து பார்த்து உங்கள் அனுபவத்தினை கூறவும்.

முதலாவது


மன ஒருமைப்பாட்டிற்கும் ஆன்மாவினை அறியும் தன்னறிவுச் சாதனை

இந்த சாதனைக்கு முன்னர் குளித்து தோய்த்துலர்ந்த ஆடை  அணிந்து தம்மை தயார் படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். தீர்த்தப்பாத்திரத்தில் நீர் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் ஜெபமாலையினை எடுத்துக்கொண்டு ஆசமனம், நியாசம், ஆவாஹனம், ஸ்தாபனம் செய்து தியான சுலோகத்தினை கூறிய பின்னர் தேவியை கீழ் வருமாறு தியானிக்கவும். நடுத்தர வயதுள்ள அழகிய பெண், புன்சிரிப்புடன், வெள்ளை ஆடையுடுத்தி எருதின் மீது அமர்ந்தவளாகவும், நான் கு கரங்களும் அவற்றில் ஜெபமாலை, கமண்டலம், புத்தகம், தாமரை இலை ஏந்தியவளாக தியானிக்கவும். இந்த தியான பாவத்தில் இருந்த வண்ணம் உங்கள் வழமையான ஜெப எண்ணிக்கையினை பூர்த்தி செய்யவும். ஜெபம் மனதிற்குள்ளேயோ, அல்லது உதடு மட்டும் அசைவதாகவே செய்யலாம். 

இந்த தியானம் மனதினை கட்டுப்படுத்தி சத்வ குணத்தினை அதிகரிக்கும். பொதுவாக இந்த தியானம் தமது வாழ்க்கையில் கடமைகளை முடித்தவர்கள், விதவைகள், கணவனை இழந்த பெண்கள் தம்மை ஆன்மீக வாழ்வில் முழுமையாக ஈடுபடுத்திக்கொள்ள விரும்பும் பெண்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டியது. இந்த சாதனையால் சாதகி சுயகட்டுப்பாடு, ஞானம், அமைதி, மனவலிமை ஆகியன வளரத்தொடங்கி சாதகி ஒரு முழுமையான யோகினி நிலைக்கு உயர்வார். அவருடைய உணர்வுகள், செயல்கள், வாழ்க்கை முறை தூய சத்வ குணத்திற்கு வந்து ஒரு தபஸ்வினியாக வாழத்தொடங்குவார்.
Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு