குரு நாதர் ஆசியுடன்

குரு நாதர் ஆசியுடன்.............

இந்த தளத்தினை காணும் அனைவரும் குருநாதர் ஸ்ரீ அகஸ்திய மகரிஷியின் தெய்வ காந்த சக்தியும், விஷகலையினை அமிர்த கலையாக மாற்றும் துருவ நட்சத்திர சக்தியின் ஈர்ப்பும், நவ கோள்கள், நட்சத்திர இராசி மண்டலங்கள், சப்த ரிஷி மண்டலத்தின் சக்திகளும், சத்வ குண தேவதைகளின் அருளும், சித்த மண்டல சித்தர்களின் வழிகாட்டலும், ஆதி மூல சக்தி பரா பட்டாரிகையின் அருளும் ஈர்ப்பும் பெற்று, தம்மில் தெய்வ குணம் வளரப்பெற்று தெய்வசக்தியினை ஈர்த்து அனைத்து செல்வங்கள், போக பாக்கியங்கள், உடல் நலம், மன நலம், ஆன்ம சக்தி அருள் ஞானம் பெற்றிடுவர்!


இந்த தளத்தில் உள்ளவற்றை படிப்பதனால் மனம் தெய்வ சக்தியை ஈர்க்கும் பக்குவம் பெற்று மகரிஷிகளின் ஈர்ப்பு வட்டத்திற்குள் வந்து ஆன்ம சக்தி உயர்ந்திடும்!


ஓம் ஸ்ரீ காமேஸ்வரியம்பா ஸஹித ஸ்ரீ காமேஸ்வர குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ லோபாமுத்ராம்பா ஸஹித ஸ்ரீ அகஸ்திய குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ விஸ்வாமித்ர குருவே நமஹ

ஓம் ஸ்ரீ வஷிஷ்ட குருவே நமஹ

ஓம் ஸ்ரீ பிரம்மா குருவே நமஹ

ஓம் ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய குருவே நமஹ !

ஓம் ஸ்ரீ ததிஷி மகரிஷி குருவே நமஹ

ஓம் ஸ்ரீ போக நாத குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ ஈஸ்வர பட்ட குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ ராம் ஸர்மா ஆச்சார்ய குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ கண்ணைய யோகீஸ்வர குருவே நமஹ!

ஓம் பரம் தத்வாய நாராயண குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ காயத்ரி சித்த முருகேசு குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ அன்னப்பூர்ணாம்பா ஸஹித அமிர்தானந்தா நாத குருவே நமஹ!

ஓம் ஸ்ரீ ஸோமேஸ்வரியம்பா ஸஹித ஸோமானந்த நாத குருவே நமஹ


இதனை படிக்கும் போது எழுத்துக்களினுடாக உங்கள் சித்தத்திற்கு (subconscious mind) குரு நாதருடைய அருள் காந்த சக்தி பாய்ந்து உங்களுக்கு ஆன்ம முன்னேற்றமும், நன்னிலையும் உண்டாகும்!


மனிதனில் தெய்வ சக்தியை விழிப்பிக்கும் குரு-அகத்திய-காயத்ரி சாதனா உபதேசம்: பயிற்சிக் குறிப்பினை Download here


2018 ஸ்ரீ காயத்ரி உபாசனை சாதனை வகுப்புகளில் இணைவதற்கான படிவம்


நீங்கள் இணைப்பு படிவத்தினை நிரப்பி அனுப்புவதுடன், வாராந்தம் வெள்ளிக்கிழமைகளில் காலை 05.30 – 07.00 மணி (IST) அளவில் உங்கள் தியான அறையில் இருந்து மேலே கூறப்பட்ட குரு மந்திரங்களை கூறி ஏற்பு நிலையில் (receptive state) இருந்தால் மன ஆகாயத்தின் (Cosmic mind) முலம் அனுப்பும் தெய்வ காந்த சக்தியினை பெற்று உங்கள் ஆன்ம பலத்தினை கூட்டிக்கொள்ளலாம். இதன் பின்னர் உங்கள் சாதனை விரைவாக பலனளிக்க தொடங்கும்.


அகத்தியர் மூலகுரு மந்திர தீக்ஷை இங்கே


உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த தெய்வ ஆற்றல் இந்த தளத்தினை பார்ப்பவர்கள் அனைவருக்கும் கிடைத்திட எண்ணிடுங்கள்!


ஸ்ரீ ஸக்தி சுமனனின் குரலில் ஆத்ம யோக ஞான பாடங்கள் இங்கே


உபதேசம் பெறுவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்
இங்கே


-அன்புடன் சுமனன் -

Saturday, July 06, 2013

Symptoms of Success in Sadhana – Special reference to Gayathiri Sadhana

SADHANA AND MAITHUNA, PROCESS, ATTAINNG AND MANAGING SIDDHIS 

By Gayathri Siddhar Dr. R. K. Murugesu SwamigalSubtle divine consciousness emerges in a Sadaka by Gayathri Sadhana. There are no specific changes in his physical form or body but there is considerable inner change in him/her. Changes effect the PRANAMAYA KOSHAM, VIGNANAMAYA KOSHAM AND MANOMAYA KOSHAM due to increase in spiritual elements are bound to have their impact on ANNANDAMAYAKOSHAM. It is true the structure of the body of Sadaka does not change easily, but it is equally true that inner changes are bound to be reflected in some form in the body. 

When a new skin is formed in the tissues of a snake its symptoms are reflected in its body. It become heavy cannot run fast and being deprived of swiftness and enthusiasm. The snake prefers to lie down in a place. When the new skin gets matured, the snake changes its old skin which known as casting of the slough. After this casting off there is a fresh enthusiasm and the activities of the snake are changed. Smoothness, luster, and tenderness are easily visible in this new skin. Similarly Sadaka also undergo such a change in PRANAMAYA KOSHAM, VIGNANAMAYA KOSHAM AND MANOMAYA KOSHAM. When he progress on Sadana there are some symptoms of sadness, heaviness, slackness and lack of enthusiasm. But after attaining the maturity altogether different symptoms start appearing. So long as a women is pregnant she feels heaviness an sluggishness, but after delivering the child mother feel fresh, light and enthusiastic with maturity. 

When the Sadaka sits for Sadana there is spiritual impregnation in him. In Tantra Sadhana it has been called “MAITHUNA” – Cohabitation. As cohabitation is kept secret Sadhana also kept in secret manner. When soul embraces God it get and indescribable pleasure which is known as complete identification of Bakthi. When both of them meet profoundly, unite and assimilate the resultant discharge is known as SAMADHI. Spiritual cohabitation thus culminates in the pleasure of SAMADHI, In Gayathri Upanishad and Savithri Upanishad several cohabitations as one between Savita and Savithri have been described. Savita and Savithri constitute one pair. By Savithri (Gayathri) worship the SADAKA’S soul becomes like Vagina in which Gods’s brilliance or potency (semen) is discharged. This process also known as SAKTHIPAT. According to this science of SAKTHPAT there can be a creation without physical cohabitation. Kundi Devi delivered Karna and Mother Mary gave birth to Christ was happened in this way. Divine powers are born in this manner by subtle cohabitation. In the universe electrical current is produces by the union of negative and positive ions. Cohabition has been praised in TANTRA SASHTRA at every step. This is nothing but cohabitation of Sadhana. 

The meaning of SADHANA is to unite within us the power of devotion and practice and create a new power which is known as SIDDHI – Divine boon or Miracle. There are certain prerequisite for attaining this. A man may take up any route his destination but he has to carry with him food, clothes and money for his journey. So also all virtues, righteous thoughts and actions are required for performing SADHANA of any divine power. It is rather impossible for a person to accomplish his Sadhana if his life throughout has been sinful, vicious and non discipline. Therefore persons who are keen to attain something by Sadhana should in first instance try to pure their mind, speech and body. Then alone can they can think of any kind of Siddhi. 

Cohabitation of the Soul and God of Savita and Savithri by profound embracement or assimilation results in spiritual conceiving. The Sadaka has to make room within him to give entry to this element of conception. Old element have to make room within him to give entry of new ones. There are changes in the natural activity of Sadaka during the transitional person in which his Sadhna attains maturity, just as there are symptoms of dissatisfaction, nausea, constipation, laziness, pain in body like in pregnant women. He feels himself heavy, tightened an d dejected like snake with a slough. Those who well versed in science of spiritual knowledge know it well what adversities the SADHAK is required to face in the period of SADHANA, they therefore adive to live strictly accordingly to prescribed manner and morals during this period. The Sadhaka can cover come this transitional period by remaining in restricted diet and having routine as is prescribed for a woman in menstruation period or one who is pregnant. 

Whatever important work a man may like to do him us bound to face challenges of obstacles and interruptions. Only those who can meet these challenges successfully can succeed. A Sadhaka goes astray on account of defect in his diet routine, lethargy, impatience, intemperance, hatred, malice, wantonness, evil association and vanity. Then it becomes impossible for him to attain Siddhi. Corruption, earning money by theft, depriving other of their legitimate rights, intense selfishness, and similar other vogue these days in abundance, they incapacitate a person to attain divine success. Therefore those person aspire to attain success by completion of their Sadhana should be glad to do utmost sacrifice and bear miseries, so that their Sadhana may mature and yield desired results. 

Just as an issue is born from an egg or to a woman, a Sadhak as a result of his Sadhana gets an issue which called Siddhi or Power. It is known as Samadhi, Bhramha state of TUREEYATHEETHAVASTHA (State where the individual self is united with the universal self). In the beginning the offspring is weak, delicate and tender like a newly born baby. A wise sadaka provides nourishment to it in the same manner as mother bring up, foster and nourishes her baby.

Until Sadaka’s Sadhana attain maturity there are signs of lethargy and dejection in him. When it gets matured and gives birth to the tender issues of Siddhi, the Sadhka gets adorned with brilliance, luster and lightness. The symptoms of attaining success are reflected in the following manner; 

1. The body feels light and mind becomes enthusiastic.

2. A specific kind of smell starts to coming from body. 

3. Skin become more smooth and tender

4. There is aversion for Tamasik food and routine, the Sadhaka gets inclined towards righteousness.

5. Selfishness gives way to selflessness and benevolence

6. There is luster in eyes

7. Je become to right conclusion when he thinks about any person or any work

8. He takes no time in reading the feelings and thoughts of other persons

9. He gets premonition of things which are going to happen in the future

10. He can do good or bad to others by his secret divine power

Those Sadakas who rear foster and bring up this issue of divine power, enjoy a happy like has as an old man who has obedient issues does. But person who are devoid of sense of proportion and misuse of their Siddhi soon after it is born, get deprived of it and have ultimately to repent like a mother who has lost he newly born baby. 

1 comment:

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

முடிவெடுத்தல் வரைவிலக்கணம் - Decision-making

முடிவெடுத்தல் என்பது நாம் ஒரு செயலை செய்வதற்கான அர்ப்பணிப்பினை ஏற்றுக்கொள்ளல். முடிவெடுத்தலில் மூன்று காரணிகள் காணப்படும்: 1) இரண்டு அ...