காயத்ரி சாதனை சித்தி அடைந்ததற்கான அடையாளங்கள் - 01
இந்த பதிவில் காயத்ரி சாதனையினை மற்றும் வேறு யோக, மந்திர சாதனைகளினை செய்யும் சாதகர்களுக்கு ஏற்படும் குணங்குறிகள் பற்றி பார்ப்போம். காயத்ரி சாதனை அடிப்படையிலேயே இங்கு விளக்கப்பட்டாலும் இவை பொதுவாக எல்லாவித சாதனைகளிற்கும் பொருந்தும்.

காயத்ரி சாதனைபுரியும் சாதகனில் அதீத தெய்வீக உணர்வு விழிப்படையத்தொடங்க்குகிறது. அதனால் அவனது பௌதீக உடலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதுவும் உடனடியாக உருவாகாவிட்டாலும் அகமாற்றங்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உருவாகும். அந்த மாற்றங்கள் பிராணமய கோசத்தினை, விஞ்ஞானமய கோசத்தினை, மனோமய கோசங்களில் ஆன்ம சக்தி செயற்படத்தொடங்குவதால் ஆனந்தமய கோசம் விழிப்படையத்தொடங்கும். உடலின் அடிப்படைக்கூறுகள் முழுமையாக மாறாவிட்டாலும் மற்றைய நான்கு கோசங்களிலும் ஏற்படும் தெய்வீக மாற்றங்கள் உடலில் கட்டாயம் பிரதிபலிக்கத்தொடங்கும்,


ஓரு பாம்பு சட்டை கழற்றும் போது அதன் புதிய உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக்கூறலாம். இந்த நிலையினை அடைவதற்கு முன்னர் அதன் உடல் கனதியாகி அசையமுடியாமல் சோம்பிப்போய் விடும். அந்த நிலையில் பாம்பு ஓரிடத்தில் எந்த செயலும் செய்யாமல் அசையாமல் கிடக்கப் பார்க்கும். அந்த தோல் வளர்ந்து முழுமையடைந்தவுடன் அது தனது முன்னைய சக்தியினை விட பலமடங்கு வலிமையுடன் மென்மையான ஒளிபொருந்திய தோலுடன் வலிமயாகிவிடும். இதைப்போன்ற ஒரு நிலையினைத்தான் ஒரு சாதகன் தனது சாதனைப்பதையில் சந்திக்க வேண்டிவரும் . அவனது மாற்றங்கள் பிராணமய, விஞ்ஞானமயம் மனோமய கோசங்களில் படிப்படியாக ஏற்படத்தொடங்கும். அவன் சாதனையில் முன்னேறத்தொடங்கியவுடன் கவலைம், மன அழுத்தம் போன்ற நிலை, எதிலும் ஆர்வம் அற்ற நிலை என்பவை தோன்றத்தொடங்கும். பெரும்பாலான சாதகர்கள் இந்த நிலையிலேயே தமது சாதனைகளை விட்டுவிடுவார்கள். அவ்வாறில்லாமல் குருவருள் கொண்டு இவற்றை பொறுமையாக பொறுத்துக்கொண்டு தமது சாதனையினை தொடர்பவர்களே சித்தியடைகிறார்கள். ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது உடல் பாரமாகவும், இயலாமலும் உணர்வாள், ஆனால் குழந்தை சிறப்பாக பிறப்பதற்கு அந்த நிலை அவசியம், பிள்ளைப்பேற்றுக்கு பின்னர் உடல் மெல்லியதாகவும் பாரமற்றும் காணப்படும். 

சாதனை என்பது ஒருவித உடலுறவு போன்ற ஒரு செய்கையே இது எப்படி என்று அடுத்தபதிவில் பார்ப்போம். 

Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு