அகத்தியர் குருமந்திர தீட்சையும் அகத்தியர் யோக ஞானத்திறவுகோல் நூலும்.

சித்தர் மார்க்கத்தில் முன்னேற விரும்பும் மாணவன் பெறவேண்டியது முப்பத்தியிரண்டு என்று குருநாதர் கூறியுள்ளார். தீக்ஷை என்பது என்ன என்று இந்த பதிவில் கூறியுள்ளோம். 

சித்தர் மார்க்க முப்பத்தியிரண்டு தீட்சைகளின் விபரம் வருமாறு: 
 1. அகத்தியர் குருமந்திர தீக்ஷை 
 2. சாபநிவர்த்தி தீக்ஷை 
 3. சுப்பிரமணியர் குருமந்திர தீக்ஷை 
 4. வைரவர் தீக்ஷை 
 5. மூலாதார தீக்ஷை 
 6. சுவாதிட்டான தீக்ஷை 
 7. மணிப்பூரக  தீக்ஷை 
 8. அனாகத தீக்ஷை 
 9. விசுத்தி தீக்ஷை 
 10. ஆக்ஞா தீக்ஷை 
 11. சிவ தீக்ஷை பதினொன்று 
 12. சக்தி தீக்ஷை பதினொன்று 
எல்லா தீட்சைகளுக்கும் முதல் தீட்சை அகத்தியர் குருமந்திர தீக்ஷை, இந்த தீக்ஷையே மற்றைய எல்லா தீட்சைகளையும் தரும் குரு தீக்ஷையாகும். இந்த தீக்ஷை மந்திரம் அகத்தியர் யோக ஞானத்திறவுகோல் நூலில் அனைவரும் ஜெபிக்கும் வண்ணம் தரப்பட்டுள்ளது. 

அகத்தியர் யோக ஞானத்திறவுகோல் நூல் பற்றி விரிவாக அறிந்துகொள்வதற்கு  இந்த  Facebook பக்கத்தை பார்வையிடவும். 

Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு