அமிர்த உபதேசம் - 01: சரணாகதி

தெய்வ நம்பிக்கை உள்ள பலர் தாம் வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற பலவித சாதனைகள், மந்திர ஜெபங்கள், பூஜை, புனஸ்காரங்கள் செய்வார்கள், ஆனால் அதனால் பெறும் பலன் சிறிய அளவாகவே இருக்கும். இதேவேளை இவை ஒன்றையும் செய்யாதவர்கள் எல்லா நன்மைகளையும் பெற்று வாழ்வார்கள், இதற்கான காரணம் என்ன? இறைவன் படைத்த பிரபஞ்சம் ஒரு நியதியுடன் படைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் விதிகளை மதிப்பவர்களுக்கு இறைவனின் அருள் உதவுகிறது! மனம் எங்கு நிற்கிறதோ அதிலிருந்து இறைவனின் அருள் சுரக்க தொடங்குகிறது! இதையே "பக்தி" "சரணாகதி" என்று கூறுகிறார்கள், குருவிடம் செல்லும் சீடர்கள் பலரும் தமது மனதில் பலவித கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டு இருக்கும் வரை குருவின் அருள் அவர்களில் வேலை செய்வதில்லை! எப்போது உண்மை சரணாகதி நிகழ்கிறதோ அக்கணம் முழு அருளையும் பெறுகிறான்!

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு