தமிழில் ஸ்ரீ காயத்ரி தேவி தியான ஸ்லோகம்தமிழில் காயத்ரி தேவியின் தியான சுலோகத்தினை படித்து தியானிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் உள்ள "முக்தா வித்ரும ஹேம நீல தவளச்சைர்" எனத்தொடங்கும் காய்த்ரி தியான சுலோகத்தின் தமிழாக்கம், இதனை செய்தவர் ஸ்ரீமதி சௌந்தர கைலாசம் அவர்கள். இதுவும் சமஸ்கிருத சுலோகத்திற்கு நிகரானதே! இந்த தியானப் பாடல்களை மனதில் இருத்தி தியானித்து வருவோர் எல்லாவித ஞானங்களையும் கிரகிக்கும் ஆற்றலினைப் பெறுவர்.தியான பாடல் 

முத்தொடு பவளம் தங்கம் முரண்படு கருமை வெண்மை
இத்தனை நிறங்கள் கொஞ்சும் எழில் முகம் ஐந்து கொண்ட
உத்தமி ஒவ்வொன்றிற்கும் விழிகள் மூன்றுடைய அன்னை
தத்துவ எழுத்து ரூபம் தாங்கிய எங்கள் தேவி
இரண்டு தாமரைகள் சங்கு ஏவு சக்கரம், கபாலம்
மிரண்டவர்க்கபயம், தாளில் விழுந்திடில் வரதம் இன்னும் 
அங்குசம் கயிறு சாட்டை ஆகிய பத்தும் கொண்டே
திங்க்களின் கலைகொள் மௌலித் தேவி காயத்ரி போற்றி!


காலையில் தியானிக்க வேண்டிய காயத்ரியின் ரூபம்
சரஸ்வதி 

ஒளியருள் சூரிய மண்டலத்தின் நடு உள்ளவளை
தெளிவருள் காயத்ரீயை எந்தேவியை சிந்திப்பேனே
சிவந்தவள் விடியும்போது செங்கதிர் நடுவை என்றும்
உவந்தவள் குமரியாக உள்ளவள் அன்னத்தின் மேல் அமர்ந்தவள்
ஜபமாலைக் கை அழகினள் நாவில் "ரிக்: கைச் சுமந்த காயத்ரி
பிரம்ம தேவதைச் சுடரே போற்றி!

பகலில் சாவித்ரீ - துர்கை 

ஒளியருள் சூரிய மணடலத்தின் நடு உற்றவளை
தெளிவருள் காயத்ரீயை என் தேவியை சிந்திப்பனே
வெங்கதிர் நடுவில் வாசம் வெண்ணிறம் காளை மீது
மங்கள சாவித்ரீ ரூபம் மலரெனும் பருவம் நாவில்
பொங்கிடும் யஜூர் வேதம் பொலிந்திடும் கையில் சூலம்
இங்கு காயத்ரீ ருத்ர தேவதை என்பேன் போற்றி!

மாலையில் லஷ்மீ 
ஒளியருள் சூரிய மண்டலத்தின் நடு உள்ளவளை
தெளிவருள் காயத்ரீயை எந்தேவியை சிந்திப்பேனே
கரிதாம் நிறத்தை மூத்த கலைமகள் வடிவை நன்மை
சொரியுமாம் ஒளியிடத்தை சுழலுமாயுதத்தை சென்று 
செரியுமாம் பொழுதில் சாமவேத உச்சரிப்பைக் கொண்ட
கருடவாகனத்து விஷ்ணு தேவதை காயத்ரி போற்றி

காயத்ரி பிரார்தனை

ஓம்
ஒளியினை பதினாங்கெனும் உலகினுக்குதவி ஞான
வெளியில் உலவும் அந்த வெய்யவன் தனக்கும் வற்றா
அளியினால் ஒளியை யூட்டி ஆண்டிடும் பொருளே நல்ல
தெளிவினை தந்து அஞ்ஞான இருளினை தீர்ப்பாய்!


அனைவரும் அன்னையின் அருள் பெற பிரார்த்திக்கிறோம்!

ஸத்குருபாதம் போற்றி!

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு