காயத்ரி மந்திரமும் தமிழரும்

தமிழர்கள் பலர் காயத்ரி மந்திரத்தினை தமக்கு அந்நியமானதாக பார்க்கும் மனோபாவம் மிக்கவே இருக்கிறது. இதற்கு நாத்திகவாதமும், எதையும் எதிர்க்கும் மூர்க்கத்தனமான தூற்றல் அரசியலும் காரணமாக இருக்க முடியும்.  இன்று வேற்று இனத்தவர்கள் கண்டுபிடித்த தொழில்நுட்பங்களை எந்தவொரு எதிர்ப்பும் இல்லாமல், எங்கோ யாரோ விஞ்ஞானி உறுதி அளித்ததாக் தரப்படும் சான்றிதழை வைத்துக்கொண்டு, தமது சுய அறிவால் கானாதனை கண்மூடித்தனமாக நம்புவபர்கள் தானே பரீட்சித்து, தனது மனதினை அறிவினை தெளிவு படுத்தும் தொழில்நுட்பத்தினை கண்மூடித்தனமாக மறுதலிப்பது பெரும் அறியாமையாகும்

Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு