முதல் நிலை காயத்ரி உபாசனை பாடங்கள்

முதல் நிலை காயத்ரி உபாசனை பாடங்களை சிறு பாட நூலாக தொகுத்து வெளியிட எண்ணுறோம், தேவைப்படுபவர்கள் அறியத்தரவும், செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுபவர்களுக்கு எமது கையொப்பத்துடன் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்படும். வசதி உள்ளவர்கள் நூலாக அச்சிடுவதற்கு நிதி உதவி செய்யாலாம்!  Comments

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு