காயத்ரி பிராண சாதனை

மந்திரத்தினை வெறுமனே இயந்திர கதியில் ஜெபிப்பதால் பெரிதாக பயன் எதுவும் கிட்டுவதில்லை. மந்திர சாதனையின் தேவை மனதை ஒருமைப்படுத்த என்று கூறப்பட்டாலும் அடிப்படியில் மந்திர ஜெபம் பிராண சாதனை. அதாவது மந்திரம் சித்தியான நிலையில் மந்திர ஜெபத்தின் போது ஒருவரின் காரண சரீரம் அதீத பிரபஞ்ச பிராணனை ஈர்க்கும். இதனை மந்திரத்தினை மூச்சில் கலப்பதன் மூலம் எளிதாக சாதிக்கலாம்.

இத்தகைய முறைகள் ஒழுங்காக தினசரி காயத்ரி ஜெபம், தியானம், சாதனை செய்யும் மாணவர்களுக்கு குருமாரால் கற்பிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு சித்தர்களின் இரகசிய சாதனை முறையாகும்.


Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு