எது பகுத்தறிவு?


அறிவு என்பதன் வரைவிலக்கணம் என்ன? அனுபவத்தாலோ, கல்வியாலோ பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரவுகள், தகவல்கள், திறன்கள் அறிவு எனப்படும். இந்த அறிவினை பெறுவதற்கு எமக்கு தேவையான திறன் “பகுத்தல்” எனக்கொள்ளலாம். இந்த பகுக்கும் தன்மையினைதான் நாம் “அறிவியல் அல்லது விஞ்ஞானம்” என்று கூறுகிறோம்.

இந்த அறிவியல் ரீதியில் ஒரு விடயத்தை அல்லது செயலைப்பற்றிய அறிவினை பெறுவதற்குரிய வரைமுறை “விஞ்ஞான முறை” எனப்படும். இந்த முறையில் முதலில் ஆய்வுகளுக்கு தேவையான தரவுகளை கட்டுப்பாடான முறையில் சேகரித்தல், சேகரித்த தகவல்களின் உண்மை தன்மையினை உறுதிப்படுத்தல், அவற்றை கணித சமன்பாடுகளில் வரைவு படுத்தல், அவற்றிலிருந்து குறித்த செயல், தொகுதியினை புரிந்து கொள்ளுதல், இது கண்களால் பார்த்து தர்க்கத்திற்கு பொருந்தி வரும் விடயங்களை அறிந்து கொள்ளுதல்!  இதுவே நவீன அறிவியல்! அறிவினை பெறுவதற்கான மேற்கத்திய முறை!

எந்த அறிவினை பெறுவதற்கும் மனிதன் தனது மனதினைத்தான் பயன்படுத்த வேண்டும். மனித சமுதாயத்தின் சரித்திரத்தை உற்று நோக்கினால் அறிவினை பெறுவதற்கு மனதினை உபயோகித்து இருவகையான அறிவுகளை பெற்றிருப்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். ஒன்று தர்க்க முறை எனப்படும் நவீன அறிவியல், மற்றையது உள்ளுணர்வை கொண்டு அறியும் ஞானம், இரண்டாவதே கீழைத்தேய தத்துவங்களான இந்து, தாந்திரிக, பௌத்த, சீன தத்துவங்களின் அறிவு பெறும் முறை. இன்றைய காலகட்டத்தில் தர்க்க அறிவினை விஞ்ஞானம் என்றும் உள்ளுணர்வு அனுபவ அறிவை மதம் என்றும் அழைக்கிறோம். மனிதனது எந்த அறிவும் இந்த இரண்டு முறைகளின் மூலமே பெறமுடியும் என்பது அறுதியான முடிவு!

பொதுவாக கண்களால், காது முதலிய புலன்களால் அறியும் அறிவினை, கணித விதிகளை கொண்டு ஆராய்ந்து முடிவுகளை எடுக்கும் அறிவியலே பகுத்தறிவு என்பது.

ஆனால் இன்று பகுத்தறிவின் விளக்கம்  தமிழர்களிடையே வித்தியாசமான மனோவியாதியாக உருவெடுத்திருக்கிறது. குறித்த ஒரு சமூகத்தினை தீவிரவாதியாக முத்திரை குத்தி, தமிழ் இனம் படும் இன்னல்களுக்கெல்லாம் அவர்களே காரணம் என்று வசைபாடி, எமது முன்னோர்கள் தமது உள்ளுணர்வு கொண்டு அறிந்த அறிய உண்மைகளை சரியாகா ஆராயாமல், கீழ்தரமான வார்த்தை பிரயோகங்களுடன் எள்ளி நகையாடுவது பகுத்தறிவு இயக்கமாகி கொண்டிருக்கிறது.  

"The Wave Structure of Matter Explains the Atomic Structure of Matter. The 'Particle' as the Wave-Center of a Spherical Standing Wave in Space" explains the cosmic dance of Nataraja."

"Modern physics has shown that the rhythm of creation and destruction is not only manifest in the turn of the seasons and in the birth and death of all living creatures, but is also the very essence of inorganic matter," and that "For the modern physicists, then, Shiva's dance is the dance of subatomic matter." 

ஆக நாம் கூற வருவது என்னவென்றால் உண்மை பகுத்தறிவு என்பது ஒரு விடயத்தினை விஞ்ஞான முறைப்படி ஆராய்ந்து அறிவினைப் பெறுவது, அப்படி ஆராயும் போது அதன் முடிவில் எமது முன்னோர்கள் “உள்ளுணர்வு ஞானத்தின்”  மூலம் கண்ட உண்மைகள் புலப்பட ஆரம்பிக்கும். ஆகவே கோவில், சிலைகள், பூஜை முறைகள் ஏன் இருக்கவேண்டும் என்று கேள்வி கேட்பவர்கள் அந்த பிரச்சனையினை ஆரம்பத்தில் விஞ்ஞான முறைப்படி ஆராய ஆரம்பியுங்கள் உங்கள் பகுத்தறிவு முடிவுறும் இடத்தில் அகத்தறிவான ஞானம் ஒளிர ஆரம்பிக்கும். அங்கு அதற்கான விடை கிடைக்கும்! அதைவிடுத்து ஒருவித கற்பனைவாதத்தினால்  வளர்த்துக்கொண்டு தூற்றுவதாலும், பழிப்பதாலும் தம்மை பெரியவர்களாக காட்டிக்கொள்ள நினைப்பது ஆரோக்கியமான செயல் அன்று! 

வரும் பதிவுகளில் எமது முன்னோர்கள் ஏன் கோவில்களை ஏற்படுத்தினார்கள்? சிலைகளை வடித்தார்கள்? பூஜைமுறைகளை வகுத்தார்கள் என்பது பற்றி பகுத்தறிவும் அகத்தறிவும் கொண்டு ஆராய்வோம்.

Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு