சித்தர் காப்பு பிரயோகம்

எனது ஆன்மீக சகோதரர் ஒருவர் என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டது, வாசகர்களுக்கு பயன்படும் எனக் கருதி இங்கு பதிகின்றோம், விநாயகர் கவச பதிவில் கூறப்பட்டது போன்று இதனையும் பிரயோகிக்கலாம். 

"முக்தி கொண்டமோட்சமது மவுன தீட்சை முனையறிந்து செல்லுதற்கு வாலைகாப்பு; 
வெத்தி கொண்ட நந்தீசர் பாதங் காப்பு ; 
வேதாந்தம் மூவாயிரம் திருமூலர்பாதங் காப்பு ; 
அட்டமா சித்திக்கும் அகத்தியன் பாதங் காப்பு ; 
அன்பே உருவாக்கும்அகப்பேய் பாதங் காப்பு ; 
பரம கயிலாய குரு போகர் பாதங் காப்பு ; 
கொடுஞ் சீற்றம் மாறிட கொங்கணவர் பாதங் காப்பு; 
சூழி முனை சூட்சும குரு சுந்தராணந்தர் பாதங் காப்பு ; 
இகத்தில் கிரகம் வென்ற இடைக்காடர் பாதங் காப்பு ; 
வரும் வாழ்நாள் சிறந்திட வால்மீகர் பாதங் காப்பு ; 
மாயத்தை நீக்கிட மச்சமுனிவர் பாதங் காப்பு ; 
முன் கர்மம் நீக்கி ஞானம் காட்டும் முனிகமலர் பாதங் காப்பு ; 
காரியம் உணர்ந்து வெல்ல கருவூரார் பாதங் காப்பு ; 
பாவங்கள் நீங்கிட யோகம் தந்த பதஞ்சலி பாதங் காப்பு ; 
மனப்பாம்பை அடக்கிட பாம்பாட்டி பாதங் காப்பு ; 
தன்னுடல் சிறக்க செடி தந்த தன்வந்திரி பாதங் காப்பு ; 
காலம் அறிந்து வாழ ஞானம் தரும் காசிபர் பாதங் காப்பு ; 
வெட்ட வெளியை உணர்த்திட்ட கடுவெளி சித்தர் பாதங் காப்பு ; 
கொல்குணம் போக்கும் கோரக்கர் பாதங் காப்பு ; 
பரத்தை அறிந்திட ஞானம் போதித்த புலஸ்தியர் பாதங் காப்பு ; 
தேரா மருத்துவம் தெளிந்து உரைத்திட்டதேரையர் பாதங் காப்பு ; 
வான் உலகில் மனு வாழ சிவவாக்கியர் பாதங் காப்பு ; 
போகத்தை துறந்திட புகழ் ஞானம் தந்த புண்ணாக்கீசர் பாதங் காப்பு ; 
நல் ஞான ஜோதியை நலமாய் கூறிய நற்குதம்பை பாதங் காப்பு ; 
அறியாமை இருள் நீக்கிய அமலன் அழுகுண்ணி பாதங் காப்பு ; 
பூஜா , ஞானம் புகன்றிட்ட புலிப்பாணி பாதங் காப்பு ; 
காலம் கடந்து வாழ கலை கூறிய காகபுஜண்டர் பாதங் காப்பு ; 
கர்மம் நீக்கி காலனை வென்றிட காலங்கி பாதங் காப்பு ; 

காப்பான கருவூரார் , போகநாதர்கருணையுள்ள அகத்தீசர் , சட்டைநாதர் மூப்பான கொங்கணரும் பிரமம சித்தர் முக்கியமாய் மச்சமுனி , நந்திதேவர் கோப்பான கோரக்கர் , பதஞ்சலியார்கூர்மையுள்ள இடைக்காடர் சண்டிகேசர் வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமுனி கமலமுனி காப்புதானே ".

Comments

Post a Comment

எமது பதிவுகளை FaceBook இல் பகிர விரும்புவவர்கள் தகுந்த இணைப்புடன் பகிரவும். தமது தனிப்பட்ட வலைத்தளங்களில் பகிர விரும்புவபர்கள் தனிப்பட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் அனுமதி பெற்று பகிரவும். எழுந்தமானமாக பிரதி செய்து பகிர்வது முறையான செய்கையாக கருதப்படமாட்டாது.

Popular posts from this blog

காம ரகசியம் 08:சுக்கிலம்/விந்து எப்படி உயர்ந்த ஆன்ம சக்தியாகிறது?

சித்த வித்யா பாடங்கள் - சித்த வித்தை கற்பதற்கான அழைப்பு

நோக்கு வர்மம் - மெஸ்மரிசம் - ஹிப்னாடிசம் - ஒரு ஒப்பீடு